Virtualizace serverů a stanic

Pojem virtualizace je fenomén dneška. Mluví se o virtualizaci na úrovni hardware nebo pomocí speciálního software, virtualizují se operační systémy, ale také jen aplikace.

Co je to vlastně ta virtualizace ?

Virtualizace umožňuje, aby na jednom fyzickém serveru (na jednom hardware) běželo více oddělených serverů s vlastním operačním systémem. Fyzický server každému takovému virtuálnímu serveru emuluje virtuální hardware (procesor, paměť, disk, síťová karta, mechaniky, periferní zařízení a další).

Hlavní důvody virtualizace jsou:

V minulosti bylo nejběžnější využití virtualizace její nasazení pro provoz testovacích a vývojových prostředí.

Panovala také nedůvěra z důvodu řešení situace, kdy dojde k výpadku fyzického serveru. Obnova při výpadku fyzického serveru je kritická, protože takový výpadek znamená výpadek i všech virtuálních serverů, které na něm běžely. Tento problém nyní již řeší virtualizační vrstva. V okamžiku, kdy dojde k výpadku fyzického serveru, virtualizační vrstva přerozdělí virtuální počítače mezi zbylé funkční hardwarové uzly a spustí je.

Dnes je již jasné, že odpověď na otázku "zda virtualizovat a případně co", zní "virtualizovat všechno, co je možné". Existují však jistá omezení - technologická, provozní, ekonomická.

Jaké produkty se dají pro virtualizaci využít ?

Aktuálně nejpoužívanější řešení pro virtualizaci jsou postavená na řešeních od firem Microsoft, VMWare či Citryx.

Nabízíme Vám tato řešení:

 Virtualizační řešení pro Vás rádi navrhneme, nasadíme a budeme i spravovat.

       

 

V případě Vašeho zájmu, kontaktujte naše obchodní oddělení: obchod@itconsulting.cz