Firewally

Firewally jsou zařízení, která chrání počítačové sítě před útoky z vnějšího prostředí. Na trhu existuje mnoho typů těchto zařízení, která se liší výkonností a množstvím poskytovaných funkcí.

S ohledem na skutečnost, že ve firemním prostředí je v dnešní době většina důležitých informací ukládána v elektronické podobě, je třeba tyto elektronické informace vhodným způsobem chránit.

 

Softwarové firewally

Hardwarové firewally