Audity a konzultace

Na trhu služeb v oblasti informačních technologií působíme již téměř 20 let. Za tuto dobu jsme získali mnoho zkušeností, které Vám rádi předáme formou konzultací a analýz. Stále se zajímáme o nové technologie, zajímavé technologie sami testujeme.

Softwarový audit

Při softwarovém auditu ověříme legálnost užití veškerých softwarových produktů. Při auditu oscanujeme softwarové vybavení počítačů i serverů. Následně Vás požádáme o předložení licenčních smluv a nabývacích dokladů k software. Veškeré získané informace porovnáme a vytvoříme seznam chybějících licencí. Následně Vám navrhneme optimální řešení k nápravě zjištěných pochybení, které bude zohledňovat Vaši strategii a ekonomickou situaci. Jedná se o odinstalaci nepoužívaného či nepotřebného software, redukci počtu používaných instalací software, náhradě používaného software za cenově přijatelnější případně freeware verze softwarových produktů a finálně dokoupení chybějících potřebných licencí případně optimalizace licenčního programu (předplatné, multilicence, konkurenční upgrade a podobně).

Audit IT infrastruktury

Při auditu IT infrastruktury zmapujeme kompletní infrastrukturu ve Vaší společnosti - prohlédneme každý počítač, tiskárnu, switch, server či telefonní ústřednu, prověříme počítačovou síť a posoudíme je v souvislosti se zamýšleným využitím. Výstupem auditu je zpráva, jež kompletně popisuje Vaši IT infrastrukturu, její silné i slabé stránky, navrhneme Vám případnou optimalizaci s ohledem na získání maxima za minimální investované prostředky, označíme kritická místa, které je nutné řešit prioritně. Jsme schopni zjištěné nedostatky odstranit, případně vybereme vhodného ověřeného partnera.

Bezpečnostní audit

Masivní nástup internetových technologií způsobuje obrovský tlak na kvalitní zajištění bezpečnosti firemních dat a informačních systémů. Díky našim znalostem a zkušensotem pomáháme rizika snižovat. Pomáháme chránit to nejcennější, co Vám informační systém poskytuje. Prověříme vnitřní bezpečnost, vnější přístupy, systém zálohování i další oblasti dle Vašich potřeb. Naší snahou je najít takové řešení a doporučení, které zajistí požadovanou míru bezpečnosti za cenu co nejmenšího omezení vašich pracovníh postupů. Při své práci používáme bežné standardy a doporučení.

Konzultace

Díky našim dlouholetým zkušenostem Vám radi poskytneme konzultace v oblasti informačních a komunikačních technologií. Budeme Vám naslouchat a pomůžeme Vám vyřešit Vaše starosti s informačními technologiemi.

 

V případě Vašeho zájmu, kontaktujte naše obchodní oddělení: obchod@itconsulting.cz