Kernun Clear Web

Dohled nad internetem v celé škole

Už jen vědomí, že přístup na internet je monitorován, působí na chování uživatelů preventivně.

V současné době používají žáci o přestávkách vlastní notebooky a jiná mobilní zařízení. Každý notebook využívá možnosti připojení k bezdrátové síti WiFi. V tomto okamžiku není jeho činnost na internetu pod kontrolou a žák může dělat prakticky cokoliv od návštěvy závadných stránek až po stahování filmů. Nasazení webového filtru Kernun Clear Web Edu do školní sítě vám umožní tyto negativní jevy omezit. Získáte účinný a efektivní nástroj pro odpovědné řízení webového provozu, dokážete předcházet případnému protiprávnímu jednání a zneužívání internetu. Významně také snížíte riziko zavirování sítě a navíc ušetříte kapacitu přenosové linky.

Nastavte si vlastní pravidla

Jednoduše si zorganizujte dostupnost internetu pomocí definovaných kategorií a nastavte si vlastní podmínky a pravidla: domény vždy přístupné, zakázané, domény s omezeným přístupem BYPASS, časová rozpětí přístupu, oprávnění a pravidla pro jednotlivce či skupiny uživatelů např. žáci, studenti, učitelé, ředitel, ekonomický úsek, IT správce, družina, knihovna, zaměstnanci.

Každý uživatel má svůj profil

Srdcem webového filtru je databáze známých webových stránek, které uživatelé navštěvují, nazývaná také jako katalog. O kvalitě a účinnosti filtrace pak rozhoduje zejména aktuálnost a přesné zatřídění jednotlivých www stránek v databázi. Jedině tak lze pro jednotlivé uživatele či skupiny vytvořit odpovídající profily a nastavit bezpečnostní pravidla. Je jasné, že jiné weby budou vhodné pro žáky a studenty, jiné budou k práci využívat učitelé, vedení školy či zaměstnanci. Všichni přitom mohou bezpečně využívat jeden internet ve stejné škole.

Filtrování podle kategorií

Webový filtr Kernun Clear Web Edu disponuje databází webových stránek, které jsou tematicky rozděleny do 60 kategorií například: vzdělávání, zpravodajství, sport, státní správa, sociální sítě, nakupování, počítačové hry, nahota, pornografie, násilí, pirátské weby… sami rozhodnete a nastavíte, které kategorie budou vašim uživatelům zpřístupněny a za jakých podmínek.

Kvalitní a přesná databáze

Přidanou hodnotou je zejména přesná kategorizace navštěvovaných stránek, kterou zajišťuje profesionální tým operátorů Kernun. Ti denně posoudí a zatřídí až tři tisíce nových internetových stránek. Díky vlastnosti „dynamicky se učit od svých uživatelů“ tak vyniká webový filtr Kernun Clear Web Edu přesnou a účinnou filtrační databází, která dosahuje v reálném provozu až 98% úspěšnost.

Tři stupně přístupů

POVOLENO – neomezený přístup například pro kategorie: vzdělávání, zpravodajství, portály-vyhledávače, státní správa, sport, zdravotnictví, životní prostředí, nadace-charita, umění, politika-právo, děti-hračky-rodina, jídlo-restaurace…

BYPASS – omezený přístup například pro kategorie: sociální sítě, počítačové hry, nakupování, hudba-rádio-kino-televize, cestování-dovolená, bankovnictví, mobilní telefony-operátoři, vojenství-zbraně, chat-blogy-fóra…

ZAKÁZÁNO – blokovaný přístup například pro kategorie: hazard, sektářství, extremismus-násilí, pornografie, pirátské weby, drogy, alkohol-tabák, erotika-nahota…

Jak fungují aktualizace

Internet je živé médium, kde denně vznikají tisíce nových stránek. V případě přístupu uživatele na neznámou stránku, která zatím není obsažena v katalogu, ji Kernun zaznamená a odešle požadavek operátorům ke kategorizaci. Stránka je do 24 hodin zatříděna a databáze aktualizována. Při příštím přístupu již systém uplatní nastavená pravidla pro danou kategorii. Pro uživatele je možné přístupy na neznámé stránky z preventivních důvodů také omezit či zakázat a povolit je až po zařazení do příslušné kategorie a tedy uplatnění bezpečnostních pravidel.

Centrální správa a detailní přehled o webové komunikaci

Ředitel, správce sítě, personalista či školní psycholog, ti všichni mohou Kernun Clear Web Edu využít ke své manažerské i pedagogické činnosti.

Centrální panel: poskytuje základní přehled o veškerém webovém provozu.

Administrační rozhraní Kernun Clear Web EDU

Statistiky: Top kategorie s nejvyšším počtem přístupů.

Výchozí profil: nastavení bezpečnostních pravidel dle tematických kategorií.

Test politiky: pro otestování pravidel, ještě před samotnou konfigurací.

V případě Vašeho zájmu, kontaktujte naše obchodní oddělení: obchod@itconsulting.cz

Produktový list KERNUN Clear Web EDU ke stažení