Připojení k Internetu

Oct 1, 2013

Fúze společností SkyNet, a.s. a PODA a.s.


Vážení klienti,

dovolte, abychom Vám oznámili, že k 30.9.2013 byl úspěšně ukončen proces fúze společností SkyNet, a.s. a PODA a.s. K tomuto datu společnost SkyNet, a.s. zaniká a nástupnickou společností, která převzala veškerá práva a povinnosti, se stala PODA a.s. Spojením  obou společností vznikl silný operátor s pokrytím pěti lokalit v celé ČR a obratem více než 250 mil Kč. Posílení pozice na trhu nám umožní významné investice do nových sítí i portfolia služeb. Díky vzájemnému obohacení na technické a obchodní úrovni tak budeme moci navyšovat rychlost internetového připojení, kvalitu a množství nabízených služeb k plné spokojenosti našich klientů.

Děkujeme všem klientům a obchodním partnerům za dosavadní spolupráci. Věříme, že s našimi službami budete i nadále spokojeni.

Ing. Martin Šigut předseda představenstva společností SkyNet, a.s. a PODA a.s.